08:30 Slavnostní zahájení – Stodůlka P. & hosté

09:00 – 10:00 I. BLOK (Böhm P., Horáčková M., Janek M.)

 

Co se také může přihodit v EU (aneb slepý pacient v Pardubicích)
Novák J., Oční oddělení, Nemocnice Pardubice

Extrúzia INTACSu
Izák M.G.J., Izáková A., Možuchová-Selecká K., Schwarz F., Izak Vision Center, Banská Bystrica

Umíme přerušit bludný kruh?
Horáčková M., Olatunde O., GEMINI oční klinika Brno

Operace katarakty při aniridii
Rozsíval P., Oční klinika, FN Hradec Králové

Oční manifestace extrarenálního maligního rhabdoidního tumoru u novorozence- kazuistika
Žajdlíková B.1, Autrata R.1, Lokajová E.1, Griščíková l.1, Vokurková J.2, Mazánek P.3
Dětská oční klinika LF MU a FN Brno
Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie
Klinika dětské onkologie

Těžké hledání
Kuběna T., Černošek P., Oční ordinace MUDr. Tomáš Kuběna, Zlín

 

10:00 – 10:30 Přestávka s občerstvením

10:30 – 12:00 II. BLOK (Novák J., Izák M., Kuběna T.)

 

Jak jsem nepoužil bi – blade
Cholevík D., GEMINI oční klinika Ostrava
Keď prémiová vnútroočná šošovka opacifikuje
Böhm P., Böhm P. ml., Očné centrum Dr. Böhma, Bratislava

Katarakta a PEX
Tihelková E., GEMINI oční klinika Praha

Oko – potvora
Žiak P., Očná klinika JLF UK a UNM Martin

Primární intraorbitální teratom – kazustika
Žajdlíková B. 1, Autrata R.1, Komínek M.1, Šenková K.1, Pernicová K.1, Masariková A.1, Krejčířová I.1, Ježová M.2
Dětská oční klinika, LF MU a FN Brno,
Ústav patologie, LF MU a FN Brno

CCC – Mydrane, Femto, Zepto, Manuál?
Janek M., Janeková A., Pasta J.,Zugar R: Oční centrum Praha

Zadní polární katarakta – stát se může cokoliv
Kadlec R., GEMINI oční klinika Praha

 

11:40 – 13:00 Oběd

13:00 – 13:30 Pěvecké vystoupení Lucie Bílé

13:30 – 15:00 III. BLOK (Stodůlka P., Žiak P., Rozsíval P.)

 

Bezproblémová pacientka
Kuběna T., Černošek P., Oční ordinace MUDr. Tomáš Kuběna, Zlín

Citlivé informace pacienta „poletovaly“ městem
Hromádka Z., Advokátní kancelář, Zlín

Každý diabetes I. typu má své kouzlo
Čejka P., GEMINI oční klinika Zlín

Aktuality v oční chirurgii – odborné diskuze
Stodůlka P. & hosté

Léčba keratokonu transplantací stromální lentikuly
Přístroj: Femto LDV Z6, Ziemer Ophthalmic Systems

Laserová operace komplikované katarakty
Přístroj: VICTUS Laser, Bausch & Lomb
IOL: Incise MJ14, Bausch & Lomb

Plazmový generátor v okuloplastice
Přístroj: JETT PLASMA LIFT MEDICAL, Compex, s.r.o.

Léčba suchého oka pulsním světlem
Přístroj: E – Eye, Spirit Medical

Blefarospasmus vyléčený akupunkturou
Stodůlka P., GEMINI oční klinika Zlín; Stodůlková J., Ordinace integrované medicíny ORIEM Zlín

Idiopatická choroidální neovaskulární membrána (CNV) u 12leté dívky – kazuistika
Masariková A.1, Krejčířová I.1, Autrata R.1, Žajdlíková B.1, Vysloužilová D.2 , Šenková K.1
Dětská oční klinika, LF MU a FN Brno, Černopolní 9, Brno
Oční klinika, FN Brno, Jihlavská 20, Brno

 

15:00 – 15:10 Slavnostní zakončení festivalu: Stodůlka P. a hosté