K registraci Vaší kazuistiky na Pražský oční festival 2024 využijte formulář níže.

Aktivní účastníci očního festivalu obvykle obdrží 13 kreditů v rámci systému celoživotního vzdělávání.
Uvedení spoluautoři, kteří se na přednášce podíleli získají obvykle 10 kreditů v rámci systému celoživotního vzdělávání.

Požadavky na prezentaci

Hotovou prezentaci je potřeba zaslat elektronicky emailem na adresu prednasky@gemini.cz nejpozději do 30.9.2024.

  • Powerpointová prezentace (jmeno_souboru.ppt/pptx) ve formátu 16:9.
  • Čas vyhrazený na prezentaci je maximálně 7 minut. Další 3 minuty mohou následovat otázky publika. Na blížící se časový limit přednášejícího upozorní časomíra. 
  • Prezentace musí obsahovat otázku pro publikum s vyznačenou správnou odpovědí. 
  • Spolu s prezentací nám prosím zašlete Vaši profilovou fotografii v rozlišení alespoň 300dpi.

Informace pro přednášející

Přednášející mají možnost využít neplaceného parkování přímo v areálu Žofínského paláce. Pro rezervaci parkovacího místa nás prosím kontaktujte na email: tereza.vojackova@gemini.cz.

 

Po příchodu je nezbytné se zaregistrovat u registračního stánku označeného jako VIP / PŘEDNÁŠEJÍCÍ. Zde obdržíte kongresové materiály i všechny důležité informace.

 

Prezentace se odevzdávají elektronicky emailem na prednasky@gemini.cz. Není tedy nutné je mít u sebe fyzicky na flash discích.

 

Každému z přednášejících bude zaslán přesný čas jeho kazuistiky v odborném programu kongresu předem.

 

Slidy si prezentující přepíná sám pomocí prezentéru. Prezentaci mu na dálku spustí režie a prezentující ji může sledovat přímo před sebou na náhledových monitorech.

 

Účastníci kongresu volí správnou odpověď u otázky pro publikum u jednotlivých kazuistik pomocí svých mobilních telefonů a QR kódů. Prostřednictvím stejné aplikace publikum také hlasuje o nejlepší kazuistiku jednotlivých bloků i celého kongresu.

 

Aktivní účastníci obdrží 13 kreditů v rámci systému celoživotního vzdělávání. Uvedení spoluautoři, kteří se na přednášce podíleli a kongresu se i osobně zúčastní získají obvykle 11 kreditů v rámci systému celoživotního vzdělávání.

 

Pro přednášející je účast na festivalu automaticky zdarma.

V případě jakýchkoliv problémů nás prosím kontaktujte na e-mail: prednasky@gemini.cz