Pražský oční festival kazuistiky

Tradiční vzdělávací akce pro oční lékaře, zdravotní sestry a další specialisty z oftalmologie.

Pražský oční festival kazuistiky, neboli také POF, je již tradičním setkáním očních lékařů a zdravotních sester. 

Festival láká do Prahy oftalmology z celé České i Slovenské republiky, kteří si sem každoročně na podzim přijíždějí vyměnit své zkušenosti z denní praxe a vyposlechnout si zajímavé kazuistiky svých kolegů. Účast lékařů a zdravotnického personálu stále narůstá.

 

V posledním ročníku, který se konal online z důvodu epidemiologických opatření, bylo registrováno téměř 600 účastníků.

 

V několika přednáškových blocích je možné si vyslechnout nebo aktivně přednést odborné příspěvky – kazuistiky, které jsou zakončeny anketní otázkou. Nabízíme interaktivní komunikaci přímo s přednášejícími jednotlivých příspěvků, ale také hlasování a volbu vítězné přednášky celého festivalu. Některé kazuistiky mohou být obohaceny o přítomnost konkrétních pacientů. Jindy můžete být svědky online diskuze předních světových očních chirurgů, přenášené v reálném čase do kongresového sálu. V roce 2021 se veškeré dění přesunulo do virtuálního prostředí.

 

Odbornou část kongresu předchozích ročníků vždy zpestřoval kulturní program, občerstvení a prezentace sponzorů v prostorách krásného paláce Žofín v Praze.

 

Programu se po předchozí dohodě mohou účastnit i studenti středních či vysokých zdravotnických škol.

 

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a je hodnocena 6 kredity pro lékaře. 

 

Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání dle Vyhlášky MZ ČR č. 321/2008 Sb. A je ohodnocena 4 kredity pro SZP.