2019

Oční manifestace extrarenálního maligního rhabdoidního tumoru u novorozence – kazuistika
Žajdlíková B., Autrata R. a Lokajová E., Griščíková l., Dětská oční klinika LF MU a FN Brno
Vokurková J., Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie
Mazánek P., Klinika dětské onkologie

2016

Lékař léčí, příroda uzdravuje.
Jaroslav Polišenský, Gemini oční klinika, Zlín2013

Patologie slzovodu - typické onemocnění na Dolňácku.
Stanislav Červenka, Oční ambulance Otrokovice

2018

Nevidím, že vidím.
Polišenský J., GEMINI oční klinika, Zlín


2015

Je všechno špatně?
Stanislav Červenka, Oční ambulance Otrokovice2012

Viděl jsem auru.
Tomáš Kuběna, Oční ordinace MUDr. Tomáš Kuběna, Zlín

2017

Pomoc musí mít smysl.
Tomáš Prusenovský, Gemini oční klinika, Zlín


2014

Keď sa guma roztrhne.
Peter Žiak, Očná klinika JLF UK a UNM Martin2011

Granulóm sklovca - diagnostika a liečba od Laborca, cez Tatry až po Dunaj
Izák M., Očná klinika FNsP F.D. Roosevelta, B. Bystric