2024

Dvě sestry.
MUDr. Tomáš Kuběna, Oční ordinace MUDr. Tomáš Kuběna, s.r.o.

2023

Nádory orbity chirurgický přístup.
Pohanka J., Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně

2022

Čudný jačmeň.
Peter Ž., Očná klinika JLF UK a UNM, Martin

2021

Úskalí retrobulbární anestezie.
Polišenský J., GEMINI oční klinika, Zlín

2019

Oční manifestace extrarenálního maligního rhabdoidního tumoru u novorozence.
Žajdlíková B., Autrata R. a Lokajová E., Griščíková l., Dětská oční klinika LF MU a FN Brno

2016

Lékař léčí, příroda uzdravuje.
Jaroslav Polišenský, Gemini oční klinika, Zlín

2013

Patologie slzovodu - typické onemocnění na Dolňácku.
Stanislav Červenka, Oční ambulance Otrokovice

2018

Nevidím, že vidím.

Polišenský J., GEMINI oční klinika, Zlín

2015

Je všechno špatně?
Stanislav Červenka, Oční ambulance Otrokovice

2012

Viděl jsem auru.
Tomáš Kuběna, Oční ordinace MUDr. Tomáš Kuběna, Zlín

2017

Pomoc musí mít smysl.

Tomáš Prusenovský, Gemini oční klinika, Zlín

2014

Keď sa guma roztrhne.
Peter Žiak, Očná klinika JLF UK a UNM Martin

2011

Granulóm sklovca - diagnostika a liečba od Laborca, cez Tatry až po Dunaj.
Izák M., Očná klinika FNsP F.D. Roosevelta, B. Bystric