PRAŽSKÝ OČNÍ FESTIVAL KAZUISTIKY

12. LISTOPADU 2021 14:00 ONLINE

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 
vítám Vás na IX. ročníku Pražského očního festivalu. Čeká na Vás celá řada zajímavých kazuistik z každodenní praxe oftalmologů. Zahájení proběhlo živou diskusí odborného panelu moderovanou profesorem Rozsívalem. POF probíhá na platformě Gemini Partner, kde mimo jiné můžete hlasovat pro nejlepší přednášku, pokládat dotazy přímo přednášejícímu nebo přednášky komentovat.

 

 Těšit se můžete na kazuistiky od profesora Izáka, docenta Nováka, doktora Žiaka a celé řady dalších odborníků. 
 

Těším se na Vaši účast.

MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D., FEBOS-CR

prezident festivalu

 

Pod záštitou odborných společností:

       

GENERÁLNÍ PARTNEŘI

SPONZOŘI A PARTNEŘI

PROGRAM

od 14:00
Od implantace OculentisM+ k výměně za AcunexVariomax

Od implantace OculentisM+ k výměně za AcunexVariomax

Jan Novák

V roce 2008 jsme implantovali první refrakční bifokální čočky s rotačně asymetrickou optikou. Vynikající funkční výsledky byly u některých pcientů deklasovány kalcifikací hydrofilního materiálu, jenž byl platformou pro jejich výrobu. V roce 2019 firma provedla inovaci materiálu jeho výměnou za hydrofobní akrylát. Původní vynikající konstrukce tak může být poskytnuta ve vyšší kvalitě a zdarma pacientům postiženým kalcifikací původního materiálu. Ve videu dokumentujeme výměnu čočky Oculentis M+ za čočku Acunex Variomax.

od 14:00
Riešenie entropia hornej mihalnice a leukómu rohovky s použitím Waddell clamp

Riešenie entropia hornej mihalnice a leukómu rohovky s použitím Waddell clamp

Peter Žiak

V kazuistike – videu prezentujeme použitie pomôcky Waddell clamp pri operácií cikatrikózneho entropia hornej mihalnice u pacientky – funkčného monokula s leukómom rohovky po predchádzajúcej neuspešnej keratoplastike.

Po vyriešení entropia sme vykonali perforujúcu rekeratoplastiku s použitím navigačného systému ako pomôcky pre lokalizáciu rohovkových stehov. Po YAG capsulotomií a liečbe chronického CME sme dosiahli zlepšenie vízu operovaného oka z pohybu pred okom na 0,3. Pacientka je schopná samostatne sa orientovať a pracovať v domácnosti a čítať.

od 14:00
Úraz oka šiškou u mladého muže

Úraz oka šiškou u mladého muže

Eva Tihelková

Tato kazuistika pojednává o 33letém pacientovi, který přichází na naši kliniku v květnu 2020.

V červenci 2019 utrpěl úraz levého oka při házení šiškou, komplikovaný krvácením do přední komory s elevací nitroočního tlaku, počínající traumatickou kataraktou a iridoplegií. Pacient byl hospitalizován v nemocnici. Stav byl dále komplikován adenovirovou keratokonjunktivitidou na obou očích.

V květnu 2020 byl vlevo UCDVA 0,8, UCNVA Jč1, NT 13,3mmHg, na rohovce byly subepiteliální makuly, epitelopatie, na endotelu dysperze pigmentu, zornice průměru 7,3mm, nereagující na osvit, v dolní části je everze pigmentového listu a čočka je s počínající traumatickou kataraktou. Nález na očním pozadí je fyziologický. Pro dobrý visus a jen mírné potíže s osvětlením při široké zornici jsme se rozhodli pacienta sledovat.

+
ODBORNÍKŮ
.
ROČNÍK
+
ÚČASTNÍKŮ
+
KAZUISTIK

MINULÉ ROČNÍKY

Pořadatelé festivalu: