prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO

Čestný předseda festivalu