Werner L.

14:55 - 15:05

25. 3. 2022 Program ZOF 2022

Změna refrakčního indexu IOL femtosekundovým laserem