Včasná pomoc pro rodiny se Společností pro ranou péči

 Včasná pomoc pro rodiny se Společností pro ranou péči

Společnost pro ranou péči podporuje rodiny dětí s postižením v raném věku a usiluje o poskytnutí maximálně profesionální, dobře zacílené a indi­vi­dua­li­zo­va­né podpory. Spolupracují s lékaři, psychology, speciálními pedagogy, fyzioterapeuty, logopedy a dalšími odborníky.

 

Díky včasnému informování rodin pečující o děti se zrakovým handicapem pomáhají zmírnit nebo eliminovat následky takového postižení. Prostřednictvím svých 7 poboček poskytují zejména odborné služby rané péče, podporu a pomoc 900 rodinám, ve kterých se narodilo dítě se zrakovým nebo i s kombinovaným či jiným postižením.

 

V roce 2020 Společnost pro ranou péči podpořila 605 dětí se zrakovým postižením a jejich rodiny. Největší část zaujímaly děti s kombinovaným postižením, tedy se zrakovým postižením a přidruženými onemocněními, následovaly děti s izolovanou zrakovou vadou a nejmenší část představovaly děti, které měly nedostatky a obtíže ve zrakovém vnímání, ale neměly (dosud) stanovenou konkrétní zrakovou diagnózu. Do programu stimulace zraku bylo zařazeno 584 dětí a u ostatních (21) se konzultace zaměřovaly na podporu kompenzačních mechanismů (například rozvoj hmatu, sluchová percepce a propriocepce).

 

Více se o Společnosti pro ranou péči a jejich aktivitách dozvíte na XVII. Zlínském očním festivalu.