MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D., FEBOS-CR

prezident festivalu

prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc., FCMA

čestný předseda festivalu

prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO

čestný předseda festivalu

prof. MUDr. Milan Izák, Ph.D., FEBO

čestný host festivalu

Ing. Ondřej Wilczynski, Ph.D.

člen organizačního výboru

Ing. Pospíšil Richard

člen organizačního výboru