Poslání zdravotního klauna aneb jak důležitý je úsměv v nemoci

 Poslání zdravotního klauna aneb jak důležitý je úsměv v nemoci

Manželé Kynclovi přispěli obohacující přednáškou o profesi zdravotního klauna. Jen málokdo si dokáže představit, jak smysluplné, odborné a také vážné povolání to vlastně je. Přední lékařské fakulty již zařazují studijní semináře o důležitosti humoru pro léčbu pacientů.

 

Že humor pomáhá léčit se v praxi osvědčilo u tělesně či mentálně postižených dětí, ale také u geriatrických pacientů. Se snahou zmírnit těžkosti a zkvalitnit poslední životní etapu pak zdravotní klauni působí v oblasti paliativní péče. 86 zdravotních klaunů působí v současnosti v 73 zdravotnických a pečovatelských zařízeních. Ročně uspořádají na 4 000 návštěv a akcí. Některé projekty probíhají dokonce s mezinárodním přesahem. Tito specialisté na úsměv přináší radost pacientům, kteří jsou dlouhodobě hospitalizovaní, nemohoucí, nebo mají vážné zdravotní či psychické potíže. Pro některé nemocné tak znamenají jedinou možnost kulturního zážitku.

 

Určitě si tuto zajímavou kazuistiku nenechte ujít na letošním ONLINE POFu.