Pavel Rozsíval

Čestný předseda festivalu

22.3.2024 Kazuistiky ZOF 2024

Dermoid corneae - Goldenhárův syndrom

Bez povšimnutí nezůstala právní úprava Evropské unie přejatá Parlamentem České republiky skrze 2 zákony: zákon č. 325/2021 Sb., o elektronizaci zdravotnictví a zákon č. 326/2021 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví.

Tento příspěvek je zaměřen na úvodní představení hlavní právní úpravy – zákona č. 325/2021 Sb., o elektronizaci zdravotnictví, a také jednoho z měněných právních předpisů – zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.