Záštity nad X. ročníkem Pražského očního festivalu 2022

 Záštity nad X. ročníkem Pražského očního festivalu 2022

Pražský oční festival se každoročně těší z vysoké účasti odborníků oftalmologie a s tím spojeným vysoce kvalitním vzdělávacím obsahem. 

 

Je nám proto velkou ctí, že nad 10. ročníkem kongresu převzalo záštitu již několik odborných institucí a významných osobností jako:

  • primátor hlavního města Prahy MUDr. Zdeněk Hřib
  • ministr zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR,

Pozvánku na kongres přijali také například:

  • doc. MUDr. Drahomíra Baráková, CSc.
  • prof. MUDr. Milan Izák, Ph.D., FEBO
  • doc. MUDr. Jan Novák CSc.
  • doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO

Věříme, že tento jubilejní ročník bude pro všechny nejen přínosný a zajímavý, ale že nám všem především umožní znovu navázat i staré vazby.