8:30 – Slavnostní zahájení – Stodůlka P. & hosté

9:00 – 10:00 I. BLOK (Novák J., Izáková A., Janek M.) 

 

Riešenie vysokého astigmatismu po keratoplastike
Böhm P., Očné centrum Dr. Böhma, Bratislava

Operace katarakty při aniridii
Rozsíval P., FN Hradec Králové

Když někdo moc spěchá
Nováčková Z., KNTB, a.s. Zlín; GEMINI oční klinika, Zlín

Rhegmatogenní amoce u vysoké myopie
Čejka P., GEMINI oční klinika, Zlín

Když chirurgovi přeje štěstí
Novák J., Oční oddělení, Nemocnice Pardubice

Je „ECCE„ ešte aj dnes aktuálna v modernej mikrochirurgii katarakty?
Izák M., Izak Vision Center, Banská Bystrica

 

10:00 – 10:30 Přestávka s občerstvením

10:30 – 12:00 II. BLOK (Izák M., Horáčková M., Böhm P.)

 

Pekné modré oči
Žiak P., Očná klinika JLF UK a UNM Martin

Acute Limbal Stem Cell Defficiency after LASEK
Izáková A., Izak Vision Center, Banská Bystrica

Keď doktor ťahá za kratší koniec
Hlôška B., RETINA s.r.o., Košice

ADOA
Kuběna T., Oční ordinace MUDr. Tomáš Kuběna, Zlín

Nevidím, že vidím
Polišenský J., GEMINI oční klinika, Zlín

Parádní výlov
Fučík M., LEXUM, Praha

Zázračné vyléčení
Černošek P., Oční ordinace MUDr. Tomáš Kuběna, Zlín

Komplikovaná cesta pacientky s Fuchsovou endoteliální dystrofií
Horáčková M., GEMINI oční klinika, Brno

 

12:00 – 13:00 Oběd

13:00 – 13:20 Kulturní program 

13:20 – 15:10 III. BLOK (Stodůlka P., Rozsíval P., Žiak P.)

 

Novinky v chirurgii katarakty a trifokálních čočkách. – internetová diskuze
Stodůlka P., Rozsíval P., Žiak P., Sallet G., Bellucci R., Holland D., Amon M.

Ocenění prof. MUDr. Pavla Rozsívala, CSc., FEBO za celoživotní přínos očnímu lékařství.
Stodůlka P., Rozsíval P., Žiak P., Sallet G., Bellucci R., Holland D., Amon M.

Jak si zmastit oko
Kačmař J., GEMINI oční klinika Ostrava 

Marfanův syndrom a předněkomorové čočky – rodinná kazuistika
Janek M., Oční centrum Praha

Jak mu to říct?
Stodůlka P., GEMINI oční klinika Zlín 

Jednostranná presenilní katarakta
Kristian P., GEMINI oční klinika Ostrava

Konec dobrý
Novák J., Oční oddělení, Nemocnice Pardubice

 

15:10 – 15:20 Slavnostní zakončení festivalu – Stodůlka P