PROGRAM IX. ročníku

Program je stále doplňován a aktualizován.

od 14:00

Od implantace OculentisM+ k výměně za AcunexVariomax

V roce 2008 jsme implantovali první refrakční bifokální čočky s rotačně asymetrickou optikou. Vynikající funkční výsledky byly u některých pcientů deklasovány kalcifikací hydrofilního materiálu, jenž byl platformou pro jejich výrobu. V roce 2019 firma provedla inovaci materiálu jeho výměnou za hydrofobní akrylát. Původní vynikající konstrukce tak může být poskytnuta ve vyšší kvalitě a zdarma pacientům postiženým kalcifikací původního materiálu. Ve videu dokumentujeme výměnu čočky Oculentis M+ za čočku Acunex Variomax.

od 14:00

Riešenie entropia hornej mihalnice a leukómu rohovky s použitím Waddell clamp

V kazuistike – videu prezentujeme použitie pomôcky Waddell clamp pri operácií cikatrikózneho entropia hornej mihalnice u pacientky – funkčného monokula s leukómom rohovky po predchádzajúcej neuspešnej keratoplastike.

Po vyriešení entropia sme vykonali perforujúcu rekeratoplastiku s použitím navigačného systému ako pomôcky pre lokalizáciu rohovkových stehov. Po YAG capsulotomií a liečbe chronického CME sme dosiahli zlepšenie vízu operovaného oka z pohybu pred okom na 0,3. Pacientka je schopná samostatne sa orientovať a pracovať v domácnosti a čítať.

od 14:00

Úraz oka šiškou u mladého muže

Tato kazuistika pojednává o 33letém pacientovi, který přichází na naši kliniku v květnu 2020.

V červenci 2019 utrpěl úraz levého oka při házení šiškou, komplikovaný krvácením do přední komory s elevací nitroočního tlaku, počínající traumatickou kataraktou a iridoplegií. Pacient byl hospitalizován v nemocnici. Stav byl dále komplikován adenovirovou keratokonjunktivitidou na obou očích.

V květnu 2020 byl vlevo UCDVA 0,8, UCNVA Jč1, NT 13,3mmHg, na rohovce byly subepiteliální makuly, epitelopatie, na endotelu dysperze pigmentu, zornice průměru 7,3mm, nereagující na osvit, v dolní části je everze pigmentového listu a čočka je s počínající traumatickou kataraktou. Nález na očním pozadí je fyziologický. Pro dobrý visus a jen mírné potíže s osvětlením při široké zornici jsme se rozhodli pacienta sledovat.

od 14:00

Operácia katarakty pri Axenfeld-Riegerovom syndróme

Spoluautoři: Schwarz Filip, Hankovská Lýdia, Izáková Andrea

Axenfeld-Riegerov syndróm patrí medzi iridokorneálne dysgenézy. Zastrešuje nález zadného embryotoxonu, hypopláziu strómy dúhovky, ektropion uvey, korektopiu a kolobómy dúhovky. Sekundárny glaukóm sa vyskytuje v 50 % prípadov.

85-ročný muž sa od roku 2008 lieči na sekundárny glaukóm. Pred 4 rokmi bol operovaný na kataraktu ľavého oka veľmi skúseným mikrochirurgom. Pre neľahký peroperačný priebeh, ten požiadal svojho učiteľa, prof.Izáka o konzultáciu a stratégiu postupu operácie katarakty pravého oka.

Dňa 21.10.2021 bola vykonaná v lokálnej anestéze extrakapsulárna extrakcia katarakty s následnou implantáciou umelej VOŠ pravého oka. Sedem dní po operácii je NKZO pravého oka 0,7 a ľavého oka 0,15. Operácia pravého oka  je dokumentovaná videofilmom.

od 14:00

Elektronizace zdravotnictví aneb zdravotní dokumentace létá internetem

Bez povšimnutí nezůstala právní úprava Evropské unie přejatá Parlamentem České republiky skrze 2 zákony: zákon č. 325/2021 Sb., o elektronizaci zdravotnictví a zákon č. 326/2021 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví.

Tento příspěvek je zaměřen na úvodní představení hlavní právní úpravy – zákona č. 325/2021 Sb., o elektronizaci zdravotnictví, a také jednoho z měněných právních předpisů – zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

od 14:00

Kapilaroskopia nechtového lôžka u pacientov s nízkotenzným glaukómom

Spoluautorky: Konečná Z., Hrnčířová A.

Porovnali sme prietok cez kapiláry nechtového lôžka u pacientov s nízkotenzným glaukómom (NTG) a kontrolnou skupinou jedincov pomocou kapilaroskopie nechtového lôžka.

Material a metodika: Kapilaroskopiu u vyššie uvedených skupín sme robili pomocou prístroja laser Doppler blood flow monitor MBF 30 (Moore Instruments) za bazálnych podmienok a následne po vodnom chladovom  teste. Teplota použitej vody na test bola +4 C,  doba expozície chladového testu bola 1 minúta. Pred samotným testom sme u jedincov odmerali krvný tlak a pulz.

od 14:00

Na nervy po LASIKu

Spoluautorka: Zuzana Koželová

Pacientka 28 let přichází na naši kliniku na operaci LASIK. Všechny oftalmologické parametry jsou v pořádku, v den operace pacientka udává lehký diskomfort levého oka, fyzikální nález je fyziologický. Operace se velmi obává a je ve velkém stresu před a při výkonu, který proběhl bez komplikací.

Po operaci odchází kompenzována, první kontrola je v mezích normy.

Příští den přichází na akutní kontrolu pro náhlou ztrátu visu levého oka.

Pochybili jsme v indikaci operace? Stalo se něco nepředvídatelného? Pacientka nám nesdělila podstatná anamnestická data? Je pacientka na nervy?

Rozuzlení vás čeká při shlédnutí naší kazuistiky.

od 14:00

Mechanicky indukované změny rohovky

Spoluautor: Cholevík D.

Kazuistika 10 leté pacientky, která s rodiči koncem roku 2020 pro dlouhodobé, několikaleté, neřešené potíže se svěděním očí přichází k akutnímu ošetření. Dlouhodobě pocity svědění, pálení obou očí různé intenzity nezávislé na ročním období a nutnosti neustálého mechanického protírání očí. Osobní, alergologická, farmakologická, rodinná anamnéza dle maminky nevýznamná, avšak k pravidelným kontrolám dětského lékaře nedochází. Naposledy orientačně před 2 lety, kde dle maminky vše v pořádku. Okrajově maminka udává, že v poslední době dítě ve škole hůře prospívá, upozorněna učitelkou, že snad špatně vidí na tabuli, přesto není primárním důvodem akutního vyšetření.

od 14:00
Dvě keratoprotézy pro jedno oko při jedné operaci

Pavel Stodůlka

Dvě keratoprotézy pro jedno oko při jedné operaci

Spoluautorka: Varsami Anna

Kazuistika popisuje nevšední operaci na oculus ultimus. Pacient před 40 lety prodělal úraz při výbuchu pece a poté podstoupil několik neúspěšných transplantací rohovky, které mu vrátily vidění jen na krátkou dobu.   Posledních 16 let byl prakticky slepý, viděl jen pohyb ruky před okem se správnou projekcí světla. Při operaci je po vyříznutí zkalené rohovky trepanem použita dočasná silikonová umělá rohovka, v jejímž boku byl předem připraven otvor pro hrot fakoemulsifikátoru. Pod dočasnou umělou rohovkou je fakoemulsifikací odstraněna katarakta na uzavřeném oku, což je bezpečnější než tzv. open sky operace s odstraněnou rohovkou a implantována asférická monofokální hydrofobní nitrooční čočka. Dočasná umělá rohovka je odstraněna a nahrazena umělou rohovkou Boston KPRO upevněnou do zkalené rohovky pacienta, která je dostatečně tlustá a vaskularizovaná, takže poskytne kvalitní uchycení umělé rohovky. Originální zadní ploténka umělé rohovky Boston KPRO vyráběná z tvrdého titanu je nahrazena námi vyvinutou ploténkou z hydrofilního akrylátu, která je měkká a zlepšuje bio-kompatibilitu umělé rohovky. Komplex umělé rohovky s původní rohovkou pacienta je fixován k oku jednotlivými stehy Nylon 10-0. Na závěr operace je oko tonizováno.

od 14:00

Pigmetová depozita čočky při pigmentovém disperzním syndromu

Se syndromem pigmentové disperze /PDS/se setkáváme v našich ambulancích poměrně často. Diagnostika není obtížná. Běžně se u PDS vyskytne pigmentace na endothelu, v komorovém úhlu či na přední ploše čočky. U našeho pacienta jsme při standardním předoperačním vyšetření před plánovaným refrakčním laserem našli symetrické pigmentace na zadní ploše čočky. Tyto již tak běžné nejsou.

Podařilo se nám dohledat jen několik jednotlivých publikovaných kazuistik s podobným nálezem. To nás přimělo podělit se o snímky našeho pacienta a spolu s tím i připomenout jak důležité je tyto pacienty sledovat pro možný vznik sekundárního glaukomu. K pigmentové disperzi mají sklon právě krátkozrací pacienti,  se kterými na refrakční klinice přicházíme často do styku. Je nutné takovéto pacienty edukovat o jejich očním nálezu a dispenzarizovat je cestou očního ošetřujícího lékaře či přímo na našich pracovištích.

od 14:00

Management keratokonu u dětí a dospívajících

Spoluautorka: Baráková Drahomíra

Keratokonus u dětí progreduje mnohem rychleji, je oboustranný, asymetrický, často poddiagnostikovaný a jeho léčba naráží na nízkou compliance dítěte. Prevencí vážného zrakového postižení z rychlé progrese je zavedení rohovkového cross-linkingu (CXL) do léčby. Práce se zabývá problematikou a vedením léčby tohoto onemocnění u dětí a dospívajících.

od 14:00

Vliv kouření na věkem podmíněnou makulární degeneraci

Hlavním cílem sdělení je poukázat na vztah mezi kouřením a vznikem suché formy věkem podmíněné makulární degenerace.

Metodika: Kazuistické sdělení s obrazovou dokumentací.

Závěr: Rozšíření povědomí o škodlivosti kouření je jedním z důležitých aspektů vzniku a možné progrese věkem podmíněné makulární degenerace.

od 14:00

Jednostranný pokles visu po operaci ReLEx SMILE

Spoluautor: Petr Kristian

Autoři prezentují kazuistiku 32-leté ženy, která v srpnu letošního roku podstoupila laserovou refrakční operaci ReLEx SMILE na obou očích. Předoperační korigovaná zraková ostrost do dálky byla s vysokou myopickou korekcí oboustranně 1,0. Již při první kontrole 4 dny po zákroku byla pacientka subjektivně spokojená, nekorigovaná zraková ostrost do dálky byla na pravém oku 1,0, pro přítomnost mírného edému rohovky na levém oku 0,8, žádná korekce visus nelepšila.

od 14:00

Psychosomatický koncept nemoci a léčení se zaměřením na práci Zdravotního klauna

Pro udržení dlouhodobého zdraví a úspěšnou léčbu je nutné, aby se lékař i léčený soustředili na všech pět aspektů bytí: biologický, psychologický, sociální, spirituální a energetický. Prací se sociálním aspektem v lékařském prostředí se věnuje Zdravotní klaun. Přednáška ozřejmí nejen principy práce, ale i celkovou filozofii a výcvik Zdravotního klauna. Speciální pozornost včetně kazuistiky věnujeme multioborovému muzikoterapeutickému projektu na oddělení dětské NIP.

od 14:00

Keratitidy u nositelů kontaktních čoček

Spoluautorky :Rybárová N., Michalcová L.

Infekční keratitidy se uvádí jako jedna z hlavních příčin slepoty ve světě. Ve vyspělých zemích je jejich incidence 3-10x vyšší u dlouhodobých nositelů kontaktních čoček. Etiologicky se jedná o keratitidy bakteriální, virové, parazitární a mykotické. Přesnou diagnostiku nám umožňuje výtěr ze spojivkového vaku (event.skarifikace či biopsie rohovky) s následnou kultivací a stanovením citlivosti na antibiotika. U nositelů kontaktních čoček diagnostiku zpřesňuje odeslání kont.čočky, roztoku či kontejneru. Ve třech kazuistikách se s vámi podělíme o naše zkušenosti s diagnostikou a léčbou infekční keratitidy různé etiologie. Rozvinutý nález vyžaduje hospitalizaci na lůžkovém oddělení s intenzivní lokální i celkovou terapií širokospektrými antibiotiky, mydriatiky, antiglaukomatiky a lubrikancii. U některých pacientů konzervativní terapie nestačí a musíme přistoupit k chirurgickému řešení. Pacienti jsou i po propuštění domů dlouhodobě sledováni a léčeni ambulantně.

od 14:00

Entropion a Jett Plasma Medical

Jett Plasma Lift Medical je zdravotnický prostředek, který na fyzikálním principu posloupnosti jiskrových výbojů generovaných stejnosměrným napětím je určený k ošetření pokožky a na sliznicích.

Pro entropium využíváme ablativní léčbu s vysokou intenzitou jiskrového výboje, kde dochází k jevům elektrofulgurace, elektrodesikace a elektrokoagulace. Tyto intenzity již destruují kožní buňky a používají se s úspěchem právě při léčbě entropia. V tomto případě postupujeme technikou „dot- by- dot“ , tzn. provádí se ošetření bodovou metodou v linii pod okrajem řas, poté se vyznačí body ve tvaru trojúhelníku směrem dolů od okraje víčka, které je třeba vyvrátit a zkrátit ve vertikále. Doporučená velikost ošetřované oblasti je 4–5 mm od okraje víčka v šířce 4–5 mm.

od 14:00

Iridescentní krystaly v přední komoře doprovázející pokročilý nález katarakty

Spoluautorka: Klára Marešová

Autoři budou prezentovat velmi vzácný nález cholesterolových krystalů přítomných v přední komoře u pacientky s pokročilým nálezem šedého zákalu. Jde o raritní, v literatuře málo zmiňovaný klinický obraz.

Naší pacienkou byla starší žena, hospitalizována pro sekundární glaukom doprovázený rohovkovým edémem. Rozhodli jsme se provést výplach přední komory, po kterém došlo k velmi rychlé regresi edému rohovky. Projasnění rohovky se podařilo velmi pěkně zachytit na videu, které je součástí naší kazuistiky. Další den jsme bezpečně provedli operaci šedého zákalu s extrakcí fibroticky změněného, uvolněného pouzdra čočky.

Případná změna programu je vyhrazena.